ارتباط با انجمن

آدرس : میدان پونک،شمال به جنوب اشرفی اصفهانی، ورودی همت شرق، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید اکبری، پلاک 1 ، واحد 3
تلفن : 44487406 - 44487416
تلفن واحد آموزش : 44487403 - 44486842