جلسه هم‌اندیشی در راستای توان افزایی مدیران کنترل کیفیت

جلسه هم‌اندیشی پیرامون بررسی مشکلات و ارائه برنامه‌های عملی در راستای توان افزایی مدیران کنترل کیفیت، صبح روز شنبه در محل اداره کل استاندارد استان تهران با حضور جناب آقای دکتر طاهری مدیرکل اداره استاندارد استان تهران، سرکار خانم دکتر دهقان مدیرکل دفتر تخصصی آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد و هیات همراه (جناب آقای دکتر انصاری و سرکار خانم مهندس محمدی) سرکار خانم نراقی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره استاندارد استان تهران ، سرکار خانم فرزان رئیس اداره آموزش و ترویج استاندارد استان تهران و آقای مهندس ساکنیان دبیر انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران برگزار گردید.
طرح هدفمندی آموزش، رتبه بندی و افزایش حداقل حقوق و مزایای مدیران کنترل کیفیت، که باهمکاری انجمن مدیران استان تهران و پژوهشگاه علوم وفن‌آوری اطلاعات تهیه گردیده بود توسط دبیر انجمن ارائه گردید.
همچنین باتوجه به عزم سازمان ملی استاندارد مبنی بر توان افزائی مدیران کنترل کیفیت در راستای ماده 20 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مقرر گردید، انجمن‌های استان‌ها از جمله انجمن استان تهران راهکارهای پیشنهادی خود را دررابطه با حمایت‌های شغلی از مدیران کنترل کیفیت در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت در کمترین زمان ممکن تدوین و ارائه نمایند.