صفحه اصلی / خبر ها

فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ترویجی استاندارد باید تقویت و روزآمد شود

مدیرکل استاندارد استان تهران در جلسه‌ای که به منظور تعامل سازنده بخش‌های مختلف این اداره‌کل در زمینه برنامه‌های ترویجی و اطلاع‌رسانی تشکیل شد، تاکید کرد: فعالیت‌ها و اقدامات ترویجی و اطلاع‌رسانی باید بر اساس سیاست‌گذاری و خط مشی از پیش‌تعیین‌شده و هدفمند باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری با تاکید بر اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های ارتباطی در اشاعه فرهنگ استاندارد، گفت: به همین منظور باید بخش‌‌های روابط عمومی، فناوری اطلاعات، آموزش و ترویج با هم تعاملات بیشتر و موثرتری داشته‌باشند.
در این جلسه مهدی زحمتکش، معاون استانداردسازی و آموزش، مانیا فرزان، رئیس اداره آموزش، زینب علی‌محمدی مسؤول روابط عمومی و نسیم تقی‌زاده رئیس اداره فناوری اطلاعات به گزارش عملکرد و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.


منبع خبری: اداره کل استاندارد استان تهران