صفحه اصلی / خبر ها

سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یکی از دستگاه های برتر دولتی معرفی شد

به گزارش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران؛ رتبه اول را در دو شاخص دولت مشارکتی و شفافیت دستگاهی در بین دستگاههای دولتی برتر کسب کرد.
بر اساس ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد ایران با کسب امتیاز 91.90 در شاخص های ارزیابی استقرار دولت الکترونیک، در بین 10 دستگاه برتر قرار گرفت.
سازمان ملی استاندارد در بین 163 دستگاه، با کسب رتبه هشتم نسبت به دوره قبل 19 پله صعود داشته است.
ارزیابی خدمات دستگاههای اجرایی در اجرای مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، هرساله توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در 4 محور دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام و نتایج به مراجع ذیربط از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد