صفحه اصلی / خبر ها

شریعتی: آگاهی از قوانین، خدمات عادلانه و منطقی را درپی دارد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد بازدید و با کارکنان این دفتر دیدار و گفت و گو کرد. 
فرشاد خوشنویسان، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد در این دیدار درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات و نحوه بازرسی و ارزیابی عملکرد توضیح داد.
غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع کارکنان این دفتر، آگاهی از  قوانین و مقررات سازمان را مهمترین رکن اساسی رسیدگی به مطالبات مردم اعلام کرد. 
وی با بیان اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مسیر حرکت را برای انجام خدمات مناسب روشن کرده است افزود: اقدامات آگاهانه و نگاه عادلانه در رسیدگی به شکایات منجر به بهبود خدمات و رضایت مراجعه کنندگان خواهد شد.
در این دیدار کارکنان دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال جاری، وضعیت موجود و برنامه‌های پیش رو پرداختند.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد