صفحه اصلی / خبر ها

معاون ارزیابی کیفیت: محموله‌ای که دارای آلودگی میکروبی باشد تحت هیچ شرایطی اجازه ورود نمی گیرد

مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت، در جریان سفر به استان خوزستان در دیدار با جمعی از مدیران این استان  با اشاره به تلاش سازمان استاندارد برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا گفت: با اختیار مدیر کل استاندارد استان برای کوتاهی پروسه آزمون، انجام آزمون یا بررسی شکایات در استان انجام می گیرد، در صورت نیاز از امکانات استان های مجاور استفاده و تنها در صورت عدم انطباق،نمونه به پژوهشگاه استاندارد ارسال شود. 

وی با بیان اینکه، طبق قانون، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها نهاد اعتبار بخشی به آزمایشگاه ها و شرکت‌های بازرسی است افزود: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تحت نظر سازمان ملی استاندارد ‌ایران است و هیچ نهاد دیگری غیر از آن اجازه اعتباربخشی برای آزمایشگاهها را ندارد. 
بیات اذعان داشت: برای آزمایشگاههایی که تاییدیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را داشته باشند نمونه به صورت تصادفی ارسال می شود و نتایج آن برای ما قابل قبول است.
بیات با تاکید بر اینکه محموله‌ای که دارای آلودگی میکروبی باشد تحت هیچ شرایطی اجازه ورود نمی گیرد افزود: به عنوان مثال سال گذشته ۱۶۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که از این حجم ۴ هزار تن به علت شرایط میکروبی اجازه ورود به کشور را نگرفت .
معاون ارزیابی کیفیت همچنین اعلام کرد: چنانچه محموله ای فاکتور و نواقص جزئی داشته باشد اما سلامتی و ایمنی مردم به مخاطره نیندازد با شرایط تعیین شده اجازه  ترخیص می دهیم در حالیکه اگر محموله‌ای آلودگی میکروبی داشته باشد تحت هیچ شرایطی به آن اجازه ورود نمی‌دهیم.

وی یادآور شد: ما برای منفعت یک عده ای سلامت مردم را به خطر نمیندازیم و از مقررات و آنچه که قانون مشخص کرده عدول نخواهیم کرد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد