صفحه اصلی / خبر ها

در هفته استاندارد؛ مرکز پژوهش خبری صداو سیما منتشر کرد

مرکز پژوهش خبری صداو سیما به بهانه روز جهانی استاندارد و هفته بزرگداشت استاندارد، گزارشی را از فعالیت های ملی و بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران منتشر کرد. برای مشاهده این گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2251656/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


منبع خبری: پورتال سازمان ملی استاندارد