صفحه اصلی / خبر ها

لزوم آموزش بهره‌برداران شهربازی‌ها

محمودرضا طاهری در جلسه با اعضای انجمن شهربازی‌داران، با اشاره بر اهمیت استانداردسازی تجهیزات بازی، گفت: آموزش بهره‌برداران از مقدمات استانداردسازی تجهیزات بازی است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، طاهری با اذعان نقش حیاتی اتحادیه‌‌‌ها و اصناف، در میانجی‌گری بین نهادهای نظارتی و اعضای خود، افزود: باید ضرورت و لزوم اخذ مجوز بهره‌برداری استاندارد برای کلیه تجهیزات بازی و تفریحی در شهربازی‌ها، قبل از فعالیت، توسط انجمن مربوطه، به صاحبان این تجهیزات اعلام گردد.
طاهری ضمن ابراز نگرانی از رشد فزاینده شهربازی‌های کوچک در استان، که بعضاً بدون رعایت الزامات استاندارد و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، بر ممانعت شهرداران و مدیران شهری از فعالیت تجهیزات شهربازی فاقد مجوز بهره‌برداری از سوی این اداره کل، به ویژه برای شهربازی‌های کوچک دارای دو یا سه دستگاه از جمله تجهیزات ترامپولین و سازه بادی تاکید کرد.
در این جلسه همچنین، موضوع نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی برای بهره‎برداران شهربازی‌ها، در جهت انتقال دانش و تجارب مربوط به بهره‌برداری شهربازی، در راستای کاهش مخاطرات و حوادث ناشی از سو مدیریت در شهربازی‌ها، کاهش خطای انسانی توسط اپراتورها، طرح و بررسی شد؛ که انجمن شهربازی‌داران متعهد به برگزاری رایگان این دوره‌ها برای جامعه هدف شد.
در استان تهران تعداد 220 شهربازی در سامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی ثبت‌شده‌است؛ که حدود 4 هزار تجهیز را شامل می‌شود.


منبع خبری: اداره کل استاندارد استان تهران