صفحه اصلی / خبر ها

استاندارد ملی سیستم های مدیریت انرژی، تدوین شد

نظر به اهمیت مصرف انرژی و راهکارهای بهبود مصرف و مدیریت انرژی در سازمان ها، استاندارد ملی «سیستم های مدیریت انرژی- الزامات همراه با راهنمای استفاده» در یک صد و چهل و سومین اجلاسیه کمیته ملی انرژی به تصویب رسید. 
به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، برقرارنگه داشتن و بهبود سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است. 
این استاندارد برای سازمان های مختلف، بدون درنظر گرفتن نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ سازمانی یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، کاربرد دارد تا به صورت مستقل، یکپارچه یا در جهت سایر سیستم های مدیریتی با آنها مورد استفاده قرار گیرد. 
نسخه نهایی این استاندارد برای بهره برداری کاربران، بر روی پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir قرار خواهد گرفت.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد