صفحه اصلی / خبر ها

هنگامی که جهان متوقف می شود، تدوین استانداردها کماکان ادامه دارد

هر ساله نزدیک به پنج هزار جلسه در سرتاسر جهان برای تدوین استانداردهای بین المللی ایزو برگزار می شود که کارشناسان چهار گوشه جهان را در کنار هم جمع می شوند. با شیوع کووید 19 و لغو سفرها، جهان استاندارد یکباره یا به معنای واقعی کلمه، یک شبه کاملاً آنلاین شد. نتیجه آن: تجربه بیشتر، نظرات بیشتر و در انتها استانداردهای بهتر.
از هوش مصنوعی گرفته تا آلیاژهای روی، ایزو بیش از 300 کمیته فنی با حضور صدها هزار کارشناس تقریباً از همه کشورهای جهان دارد. این افراد مسئولیت تدوین بیش از 23 هزار استاندارد بین المللی تدوین شده یا در دست تدوین ایزو را بر عهده دارند. اما با انتشار اخبار شیوع کرونا در ماه مارس، کمیته های فنی ایزو مجبور به ایجاد تغییراتی برای تداوم سرعت فعالیتها بودند.
جلساتی که قبلاً هفتگی به صورت تمام وقت و رو در رو بود تبدیل شدند به چند جلسه دو ساعته آنلاین با حضور 220 شرکت کننده از 28 کشور و یک عضو جدید، در زمانهای گردشی که در دو هفته تقسیم شدند. موضوعات پر بحثی در حوزه داده های بزرگ همچون هوش مصنوعی بررسی شد و خیلی از پروژه ها پیشرفت داشتند.
برای کمیته هوش مصنوعی، این صرفاً به معنای چند هفته فرصت تا آماده کردن کلیه امکانات و افراد بود. به دنبال آن با توجه به نیازها و موضوعات گفتگو در گروههای کاری مختلف، مناطق زمانی متفاوت و اطمینان از عدم موازی کاری، تغییرات شگرفی در دستور کار آن کمیته ایجاد شد. با توجه به استرس زا بودن شرایط برای همه؛ برنامه جدید جلسات، زمینه انعطاف پذیری بیشتری برای شرکت کنندگان فراهم آورد تا فرصت رسیدگی به سایر فعالیتها را نیز داشته باشند.
جلساتی که برگزار شد با هدف پیشبرد تدوین راهنماها و استانداردهای جدید در حوزه های مهم مرتبط با هوش مصنوعی از قبیل جنبه های مختلف داده، موارد استفاده، کاربردها، قابلیت اعتماد، تکنیکهای محاسباتی، پیامدهای حاکمیتی، سیستمهای مهندسی هوش مصنوعی و غیره بود.
بازخورد بدست آمده از پانصد جلسه برگزار شده در این مدت مثبت بود. این یعنی جامعه استاندارد در همه جا با موفقیت بحث ها و گفتگوهای مربوط به تدوین استاندارد را پیش برده است. روشن نیست تا چه مدت این سبک برگزاری جلسات ادامه خواهد یافت یا جهان پسا کرونا به چه شکل خواهد بود، اما خانواده ایزو ثابت کرد استانداردها راه خود را به جلو پیش خواهند برد.
ایزو بستر تدوین مجازی استانداردها را آماده کرده است تا در صورت لزوم بتوان تمام فرایند تدوین از راه دور انجام شود. در نظر است این موضوع در سال 2021 به رای گذاشته شود.
 
منبع: سایت ایزو
مترجم: سعید حسنی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد ایران