صفحه اصلی / خبر ها

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر

چه زیبا ایستادگی کردی، سقف خانه هایت با کوچه ها یکسان شد، کوچه ها به موج خون نشست و با خیابان ها یکی شد، صدای بهم خوردن سیلاب ایستادگی ات با ویرانه ها هنوز عرق شرم بر پیشانی تاریخ می نشاند، چه بسیار پرستوهایی که تو پروازشان آموختی و چه فراوان شقایق ها که در دامان خون رنگ خود پروراندی. 
سلام و درود خدا بر تو و لاله های آرمیده بر دامانت....  
ای خرمشهر، شهر نخل های سوخته و استوار تا همیشه تاریخ، سربلند و ماندگار بمان..


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد ایران