صفحه اصلی / خبر ها

✅استاندارد؛ فرهنگ مطالبه گري همگاني

استاندارد و استقرار شاخص  هاي رقومي در توليد کالا و خدمات نياز ضروري است و بايد مطالبه همه شهروندان باشد.
براي اجراي سياست هاي کلي و اسناد بالادستي هم بايد استانداردهاي مشخص داشته باشيم.
 اين استانداردها کمک خواهد کرد  تا ارزيابي عملکردها و عدم موفقيت ها همراه با ملاک ها و معيارهاي روشن و شفاف باشد.
سلامت ، کيفيت و حلال بودن کالاها و خدمات از معيارهاي اصولي و استاندارد در هر فعاليتي است.
امروز اگر بتوانيم استانداردها را در حوزه تبليغات و  همه رشته هاي علوم انساني در جامعه مستقر کنيم ، مي توانيم براي همه حوزه ها برنامه ريزي دقيق و اثربخش داشته باشيم.


منبع خبری: سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران