صفحه اصلی / خبر ها

کارکنان پیمانی شاغل در سازمان ملی استاندارد ایران به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شدند

به گزارش مدیرکل توسعه منابع انسانی وامور پشتیبانی: کارکنان پیمانی شاغل در سازمان ملی استاندارد ایران به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شدند.

زهرا ترکی با بیان اینکه این اقدام در راستای تلاش و پیگیری های اداره کل توسعه منابع انسانی وامور پشتیبانی و حمایت مسئولان سازمان محقق شد اظهار داشت: براساس بخشنامه شماره 144189 مورخ 97/3/28 سازمان اداری و استخدامی کشور، برای 82 نفر از کارکنان دارای 5 سال سابقه خدمت پیمانی و بالاتر سازمان ملی استاندارد ایران که حائز تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه بوده اند، شماره استخدامی جدید از سامانه کارکنان نظام اداری کشور  اخذ شد و به زودی احکام کارگزینی کارکنان مشمول صادر می شود.


منبع خبری: سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران