صفحه اصلی / خبر ها

نتشارات پژوهشگاه استاندارد مجوز نشر گرفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر کتاب با نام انتشارات پژوهشگاه استاندارد را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد، با استناد به ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آن ها مصوب سال 27/6/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر، انتشارات پژوهشگاه استاندارد با مدیر مسئولی فرزانه انصاری، رییس پژوهشگاه استاندارد، موفق به دریافت پروانه نشر شد.

گفتنی است، مدت اعتبار پروانه نشر کتاب سه سال است و براساس فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته توسط مدیر مسئول، مدت اعتبار آن قابل تمدید می باشد.


منبع خبری: سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران