صفحه اصلی / خبر ها

بازديد مسوولان سازمان ملي استاندارد از شركت پگاه تهران براي صدور پروانه حلال

مسوولان سازمان ملي استاندارد براي صدور پروانه حلال چند فرآورده، از شركت شير پاستوريزه پگاه تهران، سه ساعت بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان تهران، در اين بازديد آيت الله مبلغي، فقيه ناظر بر امور حلال سازمان ملي استاندارد ايران و شجاعي، مشاور رئيس سازمان، مديركل استاندارد تهران را همراهي مي‌كردند.
محمودرضا طاهري در خلال اين بازديد، ضمن تاكيد بر اينكه طبق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملي استاندارد تنها مرجع قانوني صادركننده نشان حلال است، گفت: امروزه در دنيا، نشان حلال فقط براي كشورهاي مسلمان اهميت ندارد؛ زيرا بدليل وجود سختگيريها براي صدور اين نشان، غيرمسلمانان هم دنبال برندهاي حلال هستند.
وي عرصۀ حلال را راهي نو براي پيشرفت در فضاي اقتصادي و صنعتي كنوني ايران دانست.
آيت الله مبلغي نيز در اين خصوص گفت: دريافت نشان حلال، امري جدا از كيفيت و سلامت يك فرآورده است.
شجاعي با اشاره بر سابقۀ پيدايش عرصۀ حلال در اواخر قرن گذشته، افزود: نشان حلال عموما در كشورهاي اسلامي به جهت توجه به آن در قوانين خود كشورها، زياد مطرح نبود؛ و بيشتر در كشورهايي كه مهاجران مسلمان بسياري را پذيرا بودند، مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: طبق توافقات بين المللي كه سازمان ملي استاندارد انجام داده است، كشورهاي عضو OIC استانداردهاي يكديگر را قبول دارند.
در پايان اين بازديد، مقرر شد براي شير پاستوريزه و استليريزه اين واحد توليدي كميته‌اي تشكيل و مدارك اين واحد بررسي شود.
 


منبع خبری: اداره کل استاندارد تهران