صفحه اصلی / خبر ها

چهل وپنج استاندارد بین المللی به نام جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب رسید

3 پیشنهاد استاندارد بین المللی با کسب حداکثر آراء توسط کشورهای عضو توسط متخصصان و صاحبنظران کشور ایران، به عنوان پروژه کاری جدید تصویب شد.

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ، تا کنون بیش از 45 عنوان استاندارد بین المللی با پیشنهاد و هدایت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی استانداردسازی در حوزه های نانو، فولاد، فراورده های غذایی، چرم، ماشین ابزار، فرآورده های آرایشی، بهداشتی و برق و الکترونیک تدوین شده و 50  عنوان پیشنهاد استاندارد بین المللی  نیز با مسئولیت کشور در دست تدوین است.

برهمین اساس،  3 عنوان استاندارد بین المللی پیشنهادی درحوزه های کیفیت آب، مراقبت های بهداشتی و مدیریت منابع انسانی، به تصویب سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) رسید.

گفتنی است، این پیشنهادات در سه کمیته فنی ISO/TC 260 با عنوان مدیریت منابع انسانی، ISO/TC 147  کیفیت آب و ISO/TC 304 مدیریت سازمان های مراقبت بهداشتی توسط کشور ایران طرح و تصویب شده است که درحال حاضر در دستورکار کمیته ها برای تدوین استاندارد بین المللی ایزو به رهبری ایران قرار گرفته است.

 این استانداردها « مدیریت سازمان های مراقبت بهداشتی- پسماند های مراقبت های بهداشتی – واژگان »، «کیفیت آب- آب دریا- نمونه برداری جهت پارامترهای میزان دی اکسید کربن اقیانوس » و «مدیریت منابع انسانی - سیستم جبران خدمات» را شامل می شود.


منبع خبری: سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران