صفحه اصلی / خبر ها

انتصاب های جدید در سازمان ملی استاندارد ایران

با حکم نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، فرشاد خوشنویسان به عنوان مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد و محمد حسین ماجدی اردکانی به عنوان سرپرست دفتر آموزش و ترویج استاندارد این سازمان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، این احکام، عصر دیروز در جلسه شورای معاونان، توسط رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.


منبع خبری: پورتال سازمان ملی استاندارد