صفحه اصلی / خبر ها

برگزاری هرگونه همایش با موضوع کیفیت منوط به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد است

محمودرضا طاهري در نشست خبري كه به بهانه روز خبرنگار، صبح امروز در محل اداره كل استاندارد استان تهران، برگزار شد، گفت: طبق قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد، ارگان متولی جایزه ملی کیفیت، سازمان ملی استاندارد ایران است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان تهران، طاهري تشریح کرد: طبق تبصره بند 20 ماده هفت قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد، برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی و ... با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد است.

وی افزود: همچنین سازمان ملی استاندارد ایران برندگان جایزه ملی کیفیت را تعیین و همایش اعطای جوایز را برگزار می‌کند.

این مقام مسؤول به کلیه صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی هشدار داد: در چنین مواردی، تا حصول اطمینان از اعتبار همایش برگزار‌شده از طریق سازمان ملی استاندارد ایران، از پرداخت هرگونه وجه نقد و شرکت در این دست مراسمات، خودداری کنند.


منبع خبری: اداره کل استاندارد تهران