صفحه اصلی / خبر ها

تاییدیه بازرسی ادواری برای ۴۰ درصد جایگاه‌های گاز استان تهران

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به وجود 157 جایگاه فعال CNG در استان، گفت: با اجرای مراحل عملیاتی طرح بازرسی ادواری جایگاه‌های CNG استان تهران، گفت: در سال گذشته، 61 جایگاه موفق به دریافت تاییدیه رفع موارد نقص بحرانی از اداره‌کل استاندارد استان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری با تاکید بر خطرآفرین بودن مخازن و جایگاه‌های غیراستاندارد، تاکید کرد: مالکین سایر جایگاه‌ها نیز باید با تکمیل مراحل استانداردسازی و ایمن‌سازی جایگاه‌های تحت مالکیت، برای دریافت تاییدیه از این اداره کل اقدام کنند.

وی ادامه داد: از مجموع 182 جایگاه CNG مستقر در سطح استان تهران، تعداد 157 جایگاه در حال حاضر فعال‌ می باشند و مابقی آنها، به دلایل مختلف غیرفعال یا تعطیل‌اند. در این راستا، با تلاش کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران- منطقه تهران و شرکت گاز استان، در سال گذشته، مجموعا 61 جایگاه فعال CNG استانی فرآیند ایمن‌سازی و رفع نواقص بحرانی را تکمیل کردند.

طاهری با اشاره بر اینکه طبق مقررات، کلیۀ جایگاه‌های CNG باید هر ساله توسط شرکت‌های بازرسی فنی ذیصلاح مورد بازرسی ادواری قرار بگیرند، عنوان کرد: در سال گذشته، از 153 نازل جایگاه‌های CNG استان تهران نیز آزمون صحت عملکرد به عمل‌آمد.


منبع خبری: اداره کل استاندارد تهران