صفحه اصلی / خبر ها

عدم قطعیت در اندازه گیری با استفاده از نرم افزار GUM

روابط آماری، توابع توزیع و تابع توزیع نرمال، مفاهیم سطح و حدود اطمینان، مولفه­های موثر بر عدم قطعیت و روش­های شناسایی آن­ها، توابع احتمال در محاسبه عدم قطعیت، محاسبه عدم قطعیت ترکیبی، محاسبه عدم قطعیت پیشرفته، تعیین درجه آزادی موثر،   به کارگیری عدم قطعیت در نتایج، آشنایی و کار با نرم افزار GUM، مثال­های کاربردی و پرسش و پاسخ

  • نام استاد: جناب آقای مهندس خیری

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال