صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت کنترل و کاهش ضایعات، صدمات و تلفات براساس استاندارد 11385 (حضوری )

مفهوم ضایعات، صدمات و اتلاف و سیستم مدیریت کنترل و کاهش ضایعات صدمات و اتلاف ، مدل سیستم مدیریت کنترل و کاهش ضایعات صدمات و ضایعات ، الزامات سیستم مدیریت کنترل و کاهش ضایعات صدمات و اتلاف براساس استاندارد ملی 11385 ایران ، مفهوم ضایعات و مدیریت ضایعات ، انواع ضایعات و تلفات (تولیدی) و روش های کاهش آنها، هزینه های کیفیت ، انواع مشکلات مربوط به کیفیت ، روش پروژه به پروژه برای حل مشکلات مزمن مربوط به کیفیت ، استفاده از روش های آماری در کاهش ضایعات تولید.

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 13,500,000 ريال