صفحه اصلی / خبر ها

کنترل فرآیند آماری (SPC)

تعریف کیفیت، هفت ابزار کنترل کیفیت، توابع توزیع، تعریف و هدف از SPC، نمودارهای کنترل مشخصه­ های وصفی، نمودارهای کنترل مشخصه­ های کمی، کارایی فرآیند، مراحل  پیاده­ سازی SPC

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ارشادی

  • مدت زمان دوره: 16 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 16,000,000 ريال