صفحه اصلی / خبر ها

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

مروری بر برنامه­ریزی و کنترل پروژه، آشنایی با محیط نرم افزار، ساخت یک برنامه زمان­بندی جدید، تدوین WBS و فعالیت­ها، ساخت فعالیت و خلاصه فعالیت، تعیین نوع فعالیت، ساخت مایلستون، تنظیم مدت زمان فعالیت­ها، تعریف روابط قیدها و فرجه­ها، کنترل شناوری، تعریف و تخصیص منابع، تنظیم تقویم­ها، تعریف هزینه، ثبت اطلاعات واقعی، محاسبه پیشرفت کار، برنامه­ریزی یک پروژه واقعی با استفاده از نرم افزار MSP و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر فریدونیان

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال