صفحه اصلی / خبر ها

آشنایی با الزامات سنگدانه( طبق استاندارد ملی شماره 302 براساس ویرایش جدید) (حضوری )

مشخصات سنگدانه ها و کاربرد وتاثیر آن در خواص بتن، الزامات سنگدانه ها (طبق استاندارد ملی شماره 302 ایران-ویرایش جدید)، بررسی و شرح تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش قبلی، تشریح آزمون های الزامی سنگدانه و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس ساکنیان

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 14,500,000 ريال