صفحه اصلی / خبر ها

مهندسی مدیریت

سازمان و مدیریت، اصول  مدیریت عمومی، تئوری و ساختار  سازمان، مدیریت منابع انسانی، حوزه ­های  دانش مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوری، مدیریت پروژه، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت کیفیت، سیستم ­های اطلاعات مدیریت، دانش تکمیلی مدیریت مهندسی بهره وری، اخلاق در مهندسی، ارگونومی، مقررات قراردادهای مهندسی و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ملکی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 11,000,000 ريال