صفحه اصلی / خبر ها

اصول گزارش نویسی در کنترل کیفیت

تعاریف پایه ای انواع مستندات، چارچوب ارائه گزارشات کنترل کیفیت، انواع گزارشات در کنترل کیفیت ، مبانی پایه ای طراحی آزمایش ها، تحلیل مخاطبان گزارشات مدیران کنترل کیفیت، پرسشهای اساسی قبل از تهیه گزارش، پرسشهای کلیدی در تهیه گزارشات کنترل کیفیت، مراحل تهیه و تنظیم گزارشات کنترل کیفیت، کیفیت داده ها و اطلاعات در گزارشات کنترل کیفیت، مدل و چارچوب نهایی گزارشات مدیران کنترل کیفیت

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ارشادی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 11,000,000 ريال