صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت بحران

 بررسی معضلات اساسی سازمان های تولیدی و خدماتی در سطح کشور، تعریف بحران و تشریح خصوصیات آن، تشریح ارتباط مدیریت ریسک و مدیریت بحران، تبیین راهکارهای کاهش ریسک در سطح سازمان، تبیین معیارهای قرارگیری سازمان در شرایط بحرانی، بررسی عناصر سیستم مدیریت بحران، تشریح مدل های مدیریت بحران و ... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس سلامی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 11,000,000 ريال