صفحه اصلی / خبر ها

کنترل کیفیت عمومی

مروری بر تاریخچه و سیرتحول کیفیت، مفاهیم استاندارد و استانداردسازی، اصول طرح ­ریزی و اجرای طرح­ های کیفیت، رویکردهای دستیابی به کیفیت، اصول مدیریت و کنترل کیفیت، اهداف کیفیت، بررسی جنبه ­های کیفیت، آشنایی با اقتصاد کیفیت، کاربرد فنون آماری در کنترل کیفیت، کارگروهی در کنترل کیفیت، ضرورت نگرش سیستمی به کنترل کیفیت، روش­های حل مسئله و تصمیم ­گیری، مدیریت کیفیت جامع TQM و اجزای آن، مراحل چهارگانه کنترل و بهبود کیفیت و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ارشادی

  • مدت زمان دوره: 16 ساعت ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 16,000,000 ريال