صفحه اصلی / خبر ها

تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت

تعاریف ارزیابی و مدیریت عملکرد، اهمیت ارزیابی عملکرد، کاربردهای ارزیابی عملکرد، چرخه نظام جامع مدیریت عملکرد و مدل­ها، کارگاه شناسایی شاخص­های کلیدی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، آشنایی با نحوه ایجاد  پیاده سازی و بکارگیری شاخص­های کلیدی عملکرد، آشنایی با تدوین برنامه­ها، شاخص­ها و اهداف کلی و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس حق پناه

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 2,950,000 ريال