صفحه اصلی / خبر ها

اصول نظارت و کنترل

آشنایی با تاریخچه و سیر تحول نظارت و کنترل کیفیت،آشنایی با روش­های نمونه ­برداری، معیارها و استانداردهای نظارت و کنترل کیفیت، آشنایی با تکنیک ­ها و ابزارهای نظارت و کنترل کیفیت، آشنایی با اصول نظارت و کنترل کیفیت مواد اولیه، حین تولید و محصول نهایی، آشنایی با خطاهای کیفی و نحوه کنترل­ های فرآیندی، آشنایی با ابزارهای کنترل کیفیت آماری در نظارت و کنترل کیفیت و... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,850,000 ريال