صفحه اصلی / خبر ها

عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)

مفهوم و تعریف GLP، تاریخچه GLP، اهداف GLP، مزایا و منافع GLP، ارکان GLP، اصول GLP، مستندسازی در GLP، مقایسه بین GLP و ISO 17025، فنون و روش‌های موردِ استفاده در GLP،  GLP در ایران، الزامات عمومی، الزامات مستندات، منابع، طراحی و کنترل آزمون، تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون، ایمنی، رسیدگی به شکایت مشتریان، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، ارزیابی دوره‌ای و ... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,850,000 ريال