صفحه اصلی / خبر ها

تصمیم گیری و فنون حل مساله

مفاهیم اصلی مساله­ یابی، انواع سیستم ­های اطلاعاتی، سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی از تصمیم، اجزای سیستم DSS، شناخت اصول و دانش­ های علمی برای حل مساله، انواع تصمیم معمول و غیرمعمول، مدل سطل زباله برای تصمیم گیری، تکنیک ­های کمی و کیفی کاربردی تصمیم­ گیری، روش اقدام اصلاحی پیشگیرانه، روش چرخه بهبود مستمر PDCA، روش  طوفان ذهنی و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر همتی فر

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,850,000 ريال