صفحه اصلی / خبر ها

ارزیابی انطباق

آشنایی با نظام تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق جهانی، جایگاه کمیته ارزیابی انطباق در سازمان ISO، اصطلاحات عمومی مربوط به ارزیابی  انطباق مطابق با استاندارد ISO/IEC17000، انواع نهادهای ارزیابی انطباق و استانداردهای  مرتبط، آشنایی با روش های ارزیابی انطباق و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,950,000 ريال