صفحه اصلی / خبر ها

کاهش هزینه از طریق بهبود کیفیت

مفاهیم و تعریف هزینه­ های مربوط به کیفیت، شناخت هزینه بازرسی و کنترل کیفیت محصول،دلایل شکست در استراتژی کاهش هزینه، بررسی هزینه ­های پیشگیرانه و ارزیابی، بررسی نقاط هزینه ­زا در سیستم کیفیت، شاخص­ ها برای هزینه ­های کیفیت، روش­ های شناسایی و تحلیل هزینه­ ها، ویژگی­ های سیستم مدیریت هزینه­ های کیفیت، فوائد سیستم هزینه­ های کیفیت، روش تاگوچی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت، روش پروژه به پروژه برای حل مشکلات کیفیت و بهبود کیفیت و کاهش هزینه ­ها و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,850,000 ريال