صفحه اصلی / خبر ها

کنترل کیفیت آماری (SPC)

تعریف کیفیت، هفت ابزار کنترل کیفیت، توابع توزیع، تعریف و هدف از SPC، نمودارهای کنترل مشخصه­ های وصفی، نمودارهای کنترل مشخصه ­های کمی، کارایی فرآیند، مراحل  پیاده ­سازی SPC

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ارشادی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,950,000 ريال