صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت و ارزیابی ریسک

آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک (براساس ISO9001:2015)، بررسی ریسک بر اساس استاندارد ISO31000، آشنایی با مدل یخی و چرخه IMI، آشنایی با روش ­های شناسایی ریسک­ های فرآیند کنترل کیفیت، آشنایی با روش ­های کیفیت بر هزینه کیفیت، آشنایی با راهکارهای حذف، کنترل و کاهش ریسک های کیفیت، آشنایی با چگونگی انجام اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات، آشنایی با رویکرد بهبود مداوم در کاهش ریسک ­های فرآیند کنترل کیفیت و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس یحیایی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,850,000 ريال