صفحه اصلی / خبر ها

محاسبات مهندسی در برنامه ریزی و تولید سیم و کابل

آشنایی با چگونگی و انجام زمان­سنجی مراحل تولید سیم و کابل و تعیین راندمان و توقفات، آشنایی با طرح­ های کابل­ های سکتور، کنترل افشان، کنسانتریک و..، محاسبه میزان افزایش طول اجزا کابل و ارتباط آن با طول تاب، بررسی ظرفیت سنجی انواع ماشین­ های کابل­سازی مانند تعیین میزان خروجی دستگاه کشش، تعیین میزان خروجی دستگاه­ های اکسترودر، محاسبه ارتباط بین سرعت دورانی، طول تاب وسرعت خطی در انواع تابنده ­ها، محاسبه سرعت خطی نوارپیچ با توجه به سایز نوار و ... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس پورعبداله

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 5,950,000 ريال