صفحه اصلی / خبر ها

قواعد تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

  آشنایی با مفاهیم ارزیابی انطباق  و قواعد تصمیم گیری و باندهای محافظ، انواع قاعده های تصمیم گیری ، رویکرد پذیرش ساده و رویکرد باندهای محافظ، پذیرش و رد حفاظت شده ، ریسک ها در فرایند ارزیابی انطباق و ... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,750,000 ريال