صفحه اصلی / خبر ها

تکنولوژی بتن پیشرفته

مکانیزم هیدراتاسیون سیمان، شیمی ترکیبات سیمان، خواص و اثر ترکیبات سیمان؛ ریزساختار خمیر سیمان و محصولات هیدراسیون در بعد میکرو و نانو  و تاثیر ریز ساختار سیمان بر خواص بتن؛ معرفی پوزولان، شناخت انواع پوزولان­ها و خواص و اثرات آن بر بتن و نحوه استفاده؛ معرفی انواع افزودنی ­های شیمیایی بتن و اثرات آن بر بتن؛ بتن تازه و رئولوژی بتن؛ بتن سخت شده و عوامل موثر بر مقاومت و روابط بین مقاومت و پارامترهای دیگر، معادلات مقاومت، روابط بین مقاومت؛ مدول الاستیسیته بتن و روابط آن، ضریب پواسون و عوامل موثر بر آن­ها و اثر این عوامل بر سازه؛ پایداری ابعادی بتن و تغییر شکل­های وابسته به زمان، افت، خزش، ترک ­خوردگی ناشی از تغییرات ابعادی و علل و نحوه رفع آن؛ مروری بر بتن­های جدید و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر توکلی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 6,950,000 ريال