صفحه اصلی / خبر ها

آشنایی با سیستم های مدیریت

تاریخچه استانداردهای مدیریت، آشنایی با سازمان ISO، آشنایی با نهادهای گواهی کننده و نهادهای اعتباردهی، آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت IATF16949، ISO9001، آشنایی با استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001، آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001، HSE، آشنایی با استاندارد مدیریت انرژی ISO50001، آشنایی با استاندارد ISO22000، HACCP، GMP، SFBB، آشنایی با استانداردهای ISO17020، ISO17025 و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس رجبی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 4,850,000 ريال