صفحه اصلی / خبر ها

برنامه ریزی تولید

مقدمه و کلیات کنترل موجودی، مدل مقدار سفارش اقتصادی، مدل مقدار تولید اقتصادی، مفهوم مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تولید، مدل های تخفیف، مدل های احتمالی سفارش دهی موجودی، برنامه ریزی احتیاجات مواد، برنامه ریزی ادغامی تولید و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر همتی فر

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 4,750,000 ريال