صفحه اصلی / خبر ها

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 ISO

 مفاهیم و تعاریف اساسی، مجموعه استانداردهای ایزو 9001، تاریخچه ایزو 9001، مزایا و منافع ایزو 9001، اصول و مدیریت کیفیت، تغییرات ایزو 9001 ویرایش 2015 نسبت به ویرایش قبلی 2008، ساختار و الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 و ... .

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 5,750,000 ريال