صفحه اصلی / خبر ها

نظام آراستگی (5S)

  آشنایی با تعاریف و مفاهیم نظام آراستگی  محیط کار، آشنایی با مراحل پنجگانه s5 ، آشنایی با اهداف و نحوه پیاده­ سازی مراحل پنجگانه s5 ، آشنایی با چگونگی استفاده بهینه از فضای محیط کار، آشنایی با اصول بهسازی  و آراستگی در محیط کار، آشنایی با نقشs5 ، آشنایی با نقش s5 در توسعه ایمنی  وبهداشت محیط کار و... 

  • نام استاد: جناب آقای مهندس یحیایی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 4,750,000 ريال