صفحه اصلی / خبر ها

ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

  بهداشت حرف ه‏ای و عوامل زیان‏ آور محیط کار، مفهوم ارگونومی ، تاریخچه و اهمیت ارگونومی، بیومکانیک، آنتروپومتری، ارگونومی در محیط اداری و کار با کامپیوتر، طراحی علائم و نشانگرها و کنترل‏ ها، بیماری ها و آسیب‏ های ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی و ... .

  • نام استاد: جناب آقای دکتر بشیری نسب

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 4,750,000 ريال