صفحه اصلی / خبر ها

اصول بازرسی و نمونه برداری

مفاهیم کیفیت، ماهیت و مزایای نمونه­ گیری، مفهوم احتمالات ریسک ­های نمونه­ گیری و تعیین مشخصه ­های بحرانی عادی و مهم، مفهوم نمودار O، آشنایی با استانداردهای نمونه­ گیری تعیین مقدار، تعیین نوع طرح نمونه­ گیری مناسب (یکبار،جفت،چندبار)، تعیین نوع شرایط بازرسی (عادی،کاسته شده) تعیین مقدار نمونه، تعیین مقادیر رد و پذیرش، تعیین مقدار نمونه سطح بازرسی پذیرش و رد، روش­ های نمونه­ گیری، مثال­ های کاربردی نمونه ­گیری و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ملکی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,750,000 ريال