صفحه اصلی / خبر ها

تکنولوژی های نوین در محصولات پروبیوتیک

مقدمه و تاریخچه و تعاریف ، انواع پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک ، انواع محصولات و تکنولوژی های نوین تولید، قابلیت زیستی و خواص سلامتی بخش، قوانین و استانداردهای موجود و ... .

  • نام استاد: جناب خانم دکتر اسلامی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 4,950,000 ريال