صفحه اصلی / خبر ها

مدیر کنترل کیفیت: وظایف،مسئولیت ها و اختیارات

تاریخچه کنترل کیفیت، مدیریت کنترل کیفیت جامع TQM، تعریف فرآیند،   برنامه­ریزی، وظایف مدیریت، اصول 14گانه دمینگ، تفاوت کنترل کیفیت و بازرسی، انواع بازرسی و کنترل، کنترل کیفیت آماری، سطوح استاندارد، مراحل تدوین و تجدید نظر، استانداردهای ملی، شرح وظایف مدیر کنترل کیفیت، وظایف مدیر تضمین کیفیت، آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و ...                                                                                           

  • نام استاد: جناب آقای دکتر یگانه

  • مدت زمان دوره: 6 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 2,650,000 ريال