صفحه اصلی / خبر ها

سیستم مدیریت ایمنی غذا براساس FSSC

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی غذا بر مبنای استانداردISO22000:2018 و FSSC 22000، تاریخچه  استانداردهای بين المللي مديريت ايمني غذا و شکل گیری سیستم22000 FSSC ، خانواده استانداردهاي بين المللي مديريت ايمني غذا، زنجيره غذا و رويكرد فرایندی، دلايل استقبال جهاني وكاربرد سيستم مديريت ايمني غذا، تشریح نيازمندي ها و الزامات سيستم  مديريت ايمني غذا، الزامات سیستم22000  FSSC ، ويژگيهاي ها و شرايط فني و بهداشتي کارخانجات صنایع غذایی (مبانی و الزامات GMP/GHP) ، آشنایی با الزامات برنامه های پیش نیازی برای ایمنی مواد غذایی برمبنای استاندارد ISO22002

  • نام استاد: جناب آقای دکتر صفریان

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,650,000 ريال