صفحه اصلی / خبر ها

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

مقدمه و کلیات کنترل موجودی، مدل مقدار سفارش اقتصادی، مدل مقدار تولید اقتصادی، مفهوم مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تولید، مدل­های تخفیف، مدل­های احتمالی سفارش­دهی موجودی، برنامه­ریزی احتیاجات مواد، برنامه­ریزی

  • نام استاد: جناب آقای دکتر همتی فر

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,550,000 ريال