صفحه اصلی / خبر ها

کنترل فرآیند آماری SPC

تعریف کیفیت، هفت ابزار کنترل کیفیت، توابع توزیع، تعریف و هدف از SPC، نمودارهای کنترل مشخصه ­های وصفی، نمودارهای کنترل مشخصه­ های کمی، کارایی فرآیند، مراحل  پیاده­ سازی SPC

  • نام استاد: جناب آقای مهندس سرمد

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,750,000 ريال